practice

İş ve Sigorta Hukuku

İş ve Sigorta Hukuku
 Hüseyin Emre Dereli iş ve sigorta hukuku konularında vermiş olduğu avukatlık hizmetlerinden biri olan İş hukuku genel anlamıyla, iş ilişkisi olan kişilerin uyulması zorunlu kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Sigorta hukuku ise sigortacının prim karşılığında, kişinin maddi bir değeri olan herhangi bir malını, karşılaşabileceği risklerin meydana gelmesi durumunda, zararı karşılamayı taahhüt ettiği sözleşmeleri ve bunlardan doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Çalışanlar özellikleri itibari ile bağımlı ve bağımsız çalışanlar olarak ayrılmaktadır. İş hukuku, bağımlı çalışanlar grubundan sadece işçiyi ele almaktadır. İşçinin, işverenle olan iş ilişkisini düzenlemektedir. Yine aynı gruptan olan memurlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına girmektedir. 
İş hukuku kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Sigorta hukuku ise özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel sigorta hukuku; zarar doğuran bir olayın ve tehlikenin zararlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Sosyal sigorta hukuku da vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanması maksadıyla kurulan bir sigorta türüdür. Model Hukuk’ un iş ve sigorta hukuku konularında müvekkillerine vermiş olduğu bazı hukuki hizmetleri bulunmaktadır. İş hukuku ve sigorta hukuku alanında vermiş olduğu hizmetler;
-Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
-Mobbing ve kötü niyet davasının açılması ve takibi
-İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davaları
-İşe iade davasının açılması ve takibi
-Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
-Araç değer ve kazanç kaybı işlemlerinin yürütülmesi
-Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi
-Trafik kazalarına ilişkin tazminat davalarının yürütülmesi
-Sigorta ile ilgili alacakların takibi
-Yangın sigortasının takibi

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz