practice

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve şirketler hukuku kavramlarından önce işletmenin ticaret hukukundaki yerini anlamak gerekmektedir. Ticaret hukuku, işletme için birçok kriter ticari olarak faaliyet gösterebilmesi için uyulması gereken koşulların varlığından bahsetmektedir. Buna göre bir işletme gelir sağlama hedefinde olmalı, devamlılık esas alınarak hareket edilmeli ve belirli bir etkinlik alanını aşmış olması gerekmektedir.  Bu kriterler ışığında ticaret hukuku esasen, kurallara uyan işletmeleri koruyan ve düzenleyen kanun ve yasalar üzerine çalışmaktadır. Ticaret ile ilgili hukuksal olarak tüm mevzuatı kapsayan ticaret hukuku, işletmeler ile vatandaş arasındaki ticari ilişkileri düzenleyici bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kanunu ile Banka ve Kredi Kartları Kanunu da Ticaret Hukukunun alt dalları arasında yer almaktadır. Şirketler Hukuku ise Ticaret Hukukunun yan dalı olarak nitelendirilmektedir.
Ticaret ve şirketler hukukunda genel olarak ticari şirketlerin kurulması, devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya tasfiyesi gibi konuların ele alındığı hukuk dalı şirketler hukuku olarak bilinmektedir. Ticari şirketlere ilişkin tüm hukuki konular ve mevzuatlar bu hukuk dalı altında ele alınmaktadır. Tüm bu konularda uzman olan Avukatlarımızın müvekkillerine vermiş olduğu hizmetler;
-Haksız rekabet davaları
-İflas ve iflas erteleme davaları
-Şirketlerin alacak davaları
-Vergi hukukundan doğan davalar 
-Ortaklıktan çıkma davaları
-Hisse senetleri ile tahvillerle alakalı işlemler
-Şirket yönetimi için açılan davaları takip etmek
-Haksız rekabetin önlenmesi için açılacak davaların takibi
-İrtibat büroları kurmak
-Sermaye piyasası kapsamında danışmanlık yapmak

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz