practice

İş ve Sigorta Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Model Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında;

                     İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

                     İş sözleşmesinin feshinden kaynaklı kıdem, ihbar, fazla çalışma, yıllık izin ve maaş alacakları davaları

                     İşe iade davaları

                     Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi

                     Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları

                     İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

                     Hizmet tespit davası ( Sigortalılığın tespiti)

                     Sözleşmenin yorumlanması davaları

                     Sosyal sigorta davaları

                     Şirketlere danışmanlık hizmeti verilerek ileride doğabilecek ihtilafların önüne geçilmesi konusunda danışmanlık

                     İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

                     İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

                     İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

                     İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması

                     İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

                     İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık

                     İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık

                     Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması

                     Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

                     İş hukukundan doğan uyuşmazlıkların, zorunlu hale gelecek arabuluculuk kurumu ile çözümü konusunda danışmanlık hizmeti başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik  hukukundan doğan tüm davalarda hizmet sunulmaktadır.

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz