practice

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku 

Hukuka aykırı fiillerin sonucunda meydana gelen maddi veya manevi ( değer kaybı, iş kazası ve trafik kazası ) zararların karşılığından ödenen bedel, zarar ödencesi anlamındadır. Tazminat Hukuku ( değer kaybı, iş kazası ve trafik kazası ) haksız fiiller nedeni ile zarar gören tarafın zararının karşılanması amacı ile sorumlu tarafın zarar gören tarafa ödediği veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilmiş olan parasal değerdir. Kişilik haklarınızın ihlali nedeni ile oluşan zararların giderilmesi için manevi tazminat, hukuka aykırı fiiller ( değer Kaybı, iş kazası ve trafik kazası ) nedeni ile oluşan mal varlığındaki eksilmeleri ve zararları karşılamak üzere maddi tazminat ( değer kaybı, iş kazası ve trafik kazası ) ödenmesine karar verebilir. Model Hukuk ve Danışmanlık Büromuz Kişisel Tazminat Hukuku ( değer kaybı, iş kazası ve trafik kazası ) alanında birçok müvekkiline danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bazı Maddi Manevi Tazminat Konuları

                     Değer Kaybı ve Kazanç Kaybı Tazminatı

                     İş kazaları nedeni ile açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları

                     Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,

                     İş Sözleşme ihlali sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası,

                     Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,

                     Hatalı Tıbbi uygulamalar (tıbbi malpraktis) nedeni ile tazminat davası,

                     Boşanma davaları ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,

                     Telif haklarının ihlali sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası

                     Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası. 

Kişisel Tazminat hukuku (iş kazası ve trafik kazası) davalarında genellikle haksız fiil olarak nitelenen fiillerden kaynaklanır. Suç işlenmesi, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası, telif hakları ihlali birer haksız fiildir. Haksız fiiller (iş kazası ve trafik kazası) için dava zamanaşımı süresi, fiillerin ve faillerin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile 10 yıldır (Borçlar Kanunu md. 72/1). İşlenmiş olan haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza hukuku zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunu’nda belirtilen sürelerden daha fazla ise, tazminat davası (iş kazası ve trafik kazası) açma süresi açısından ceza hukuku zamanaşımı süresi uygulanır.

  • Paylaş:

0 Yorum

Henüz onaylanmış yorum yok! Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz